Als je niet weet waar je heen gaat kom je er nooit.
Nee kunnen zeggen en het dan ook niet doen!
Hoe het komt waarom het je zo vaak tegenzit?
Wil je je ondekken wat je wilt? En wat je kan? Je talenten gaan inzetten?

Coaching of counseling?
Counseling is een naar binnen gerichte vorm van coachen met als doel tot inzicht te komen in het eigen handelen, denken, voelen en beleven. Coaching is een vorm van begeleiding die zich richt op de positieve zin van veranderen. Veranderingsmogelijkheden worden ervaren tussen inzicht en gedrag. Coaching is geworteld in de positieve psychologie. Counseling is een begeleidingsvorm waarbij mentale blokkades worden opgelost. Counseling en coaching versterken elkaar; ze hebben een helende en verdiepende werking. Door verkregen inzichten is deze begeleidingsvorm pragmatisch en resultaatgericht.

What if…
Je kan zijn wie je werkelijk bent?

Het coachproces
We kunnen stellen dat gedragsverandering bij volwassenen een van de moeilijkste leerprocessen is die een bewust mens kan bereiken. Alleen wanneer we dat écht willen is dit mogelijk. Een veranderingsproces bestaat uit 4 fases om tot inzicht, resultaat en verandering te komen 

 

1. Ontkenning onbewust onbekwaam
2. Erkenning (onbewust bekwaam
3. Onderzoeken bewust onbekwaam
4. Handelen(bewust bekwaam 

Om gedragsverandering daadwerkelijk te inplemteren is lef en inzet nodig. Bij terugval blijven we het proces opnieuw herhalen totdat nieuw gedrag een gewoonte wordt. Wilskracht en motivatie zijn randvoorwaarden voor coaching. 

Dat wat je niet raakt heeft geen bodem, wat je wel raakt is van jou..