Goed om te weten

Wat is coaching?

Coaching gaat over (gedrag) verandering en ontwikkeling als groeiproces, met de nadruk op proces. Door verkregen zelfinzicht wordt groei en ontwikkeling automatisch in gang gezet. Hoe bewuster je bent van gedrag en patronen , hoe groter de kans op verandering toeneemt.

Is coachen voor iedereen geschikt?

Coaching is voor iedereen, maar niet alle methode  van coaching is geschikt. Voor coaching is zelfbeschikking, autonomie en verantwoordelijk in eigen handelen van essentieel belang. Psychische en psychiatrische aandoeningen,  verslavingsproblematiek (alcohol/ drugs) suïcide en chronische depressie zijn geholpen bij specialistische zorg GGZ.

Hoe lang duurt een coachsessie of gesprek?

Een coachsessie duurt meestal 70 tot 90 min.

Hoe vaak is coaching nodig?

Dat hangt af van de situatie, maar gemiddeld ligt dat tussen de 5 en 10 coachgesprekken.

Wat is een coachtraject?

Een coachtraject is een traject van een aantal maanden en wordt in veel situaties door de werkgever ingezet en betaald. Een coachtraject start met duidelijke vraag, of doel.  Loopbaancoaching en onderzoek, Oriëntatie coachttrajecten, Spoor 2
outplacement, NAH, ASS en HSP coach trajecten.

Hoe lang duurt een coachtraject?

Coachtrajecten zijn vanaf 26 tot maximaal 52 weken.

Hoe frequent zijn de coachgesprekken of sessies?

De coachgesprekken zijn per twee weken in de eerste fase van het traject, daarna wordt het een maal per drie weken.
Tussentijds wordt contact onderhouden en richt de coaching zich op het behalen van je doelen.

Als je nog andere vragen hebt: Stuur dat naar coach@coachlab.nu

Wordt coaching vergoed?

In veel situaties worden coachttrajecten vergoed door de werkgever.

 

 

Wet en regelgeving

Wet ter Verbetering Poortwachter
Stecr werkwijzers: Arbeidsconflict, Arbeidstherapie, Burn-Outhttp://www.stecr.nl/default.asp?page_id=69&name=Home

UWV-Ziektewet
WIA-WGA-IFA-Wajong
Casemanagement Crov

Mediaton Arbeidsrecht
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Psychosociale coaching
Supervisie Professioneel begeleiden

 

Methoden

Positieve Psychologie NLP (Neuro Linguïstisch programmeren) TA ( Transactionele Analyse  RET ( Rationeel Emotie Therapie)  Hypnotherapie, Mindfulness, Krachtgericht coachen.

Beroeps registraties accreditaties:
NOBCO Nederlandse Beroepsvereniging voor Coaches EMCC Netherlands European Mentoring Coaching & Counsel. BPSW-beroepscode psychosociaal maatschappelijk werk. LVSC Vereniging voor supervisie en coaching.

Methoden en stijlen
Positieve Psychologie NLP (Neuro Linguïstisch programmeren) TA ( Transactionele Analyse  RET ( Rationeel Emotie Therapie)  Hypnotherapie, Mindfulness, Krachtgericht coachen.