Goed om te weten

Wat is coaching?

Coaching gaat over gedragsverandering en ontwikkeling als groeiproces, met de nadruk op proces. Door verkregen zelfinzicht wordt groei en ontwikkeling automatisch in gang gezet. Hoe bewuster je bent van je gedrag en patronen, hoe groter de kans op verandering toeneemt.

Is coachen voor iedereen geschikt?

Psychische Coaching is voor iedereen, maar niet alle methoden van coaching zijn geschikt. Voor coaching is zelfbeschikking, autonomie en verantwoording nemen voor eigen handelen van essentieel belang.

Psychische en psychiatrische aandoeningen, verslavingsproblematiek (alcohol/ drugs) suïcide en chronische depressie zijn geholpen bij specialistische zorg GGZ.

Hoe lang duurt een coaching sessie of gesprek?

Een coaching sessie duurt meestal 70 tot 90 min.

Hoe vaak is coaching nodig?

Dat hangt af van de situatie, maar gemiddeld ligt dat tussen de 5 en 10 coaching gesprekken.

Wat is een coaching traject?

Een coaching traject is een traject van een aantal maanden en wordt in veel situaties door de werkgever ingezet en betaald. Een coaching traject start met een duidelijke vraag, of doel. Loopbaancoaching en onderzoek, Oriëntatie coachtrajecten, Spoor 2
outplacement, NAH, ASS en HSP coach trajecten.

Hoe lang duurt een coaching traject?

Coaching trajecten kunnen 26 tot maximaal 52 weken duren.

Hoe frequent zijn de coaching gesprekken of sessies?

De coaching gesprekken zijn per twee weken in de eerste fase van het traject, daarna wordt het een keer per drie weken.
Tussentijds wordt contact onderhouden en richt de coaching zich op het behalen van je doelen.

Als je nog andere vragen hebt, stuur ze dan naar coach@coachlab.nu

Wordt coaching vergoed?

In veel situaties worden coaching trajecten vergoed door de werkgever.

Wet en regelgeving

Wet ter Verbetering Poortwachter
Stecr werkwijzers: Arbeidsconflict, Arbeidstherapie.

Zie ook deze link Burn-Out; http://www.stecr.nl/default.asp?page_id=69&name=Home

UWV-Ziektewet
WIA-WGA-IFA-Wajong
Casemanagement Crov

Mediaton Arbeidsrecht
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Psychosociale coaching
Supervisie Professioneel begeleiden

 

Methoden, stijlen en accreditaties

Positieve Psychologie NLP (Neuro Linguïstisch programmeren), TA (Transactionele Analyse),  RET ( Rationeel Emotie Therapie), Hypnotherapie, Mindfulness, Krachtgericht coachen.

Beroepsaccreditaties:
NOBCO Nederlandse Beroepsvereniging voor Coaches, EMCC Netherlands European Mentoring Coaching & Counsel, BPSW-beroepscode psychosociaal maatschappelijk werk, LVSC Vereniging voor supervisie en coaching.