Kernwaarden COACHLAB

Kernwaarden herinneren ons aan wie we zijn, en geven ons handvat bij het maken van keuzes. Ze geven koers aan samenwerking en scheppen een organisatie en bedrijfscultuur waar we achter kunnen staan. Kernwaarden maken deel uit van de identiteit van COACHLAB en geven we aan waar we voor staan, wat we willen en waar we in geloven.

Autonomie

Autonomie is de universele basisbehoefte van mensen om te handelen en ontwikkelen. Het gevoel van autonoom zijn is een belangrijke factor in het welbevinden van mensen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid, engaged life’) de combinatie van belangstelling, gerichtheid en plezier in activiteiten – en mensen in alle vormen van onze relaties.

Vertrouwen

Met vertrouwen bedoelen we de bereidheid van samenwerken in de relatie met onszelf en anderen om afhankelijk te zijn van anderen. Vertrouwen is een groeiproces.

Vrijheid

Vrijheid vanuit de staat waarin we zelf bepalen, aanvaarden of protesteren,  verantwoordelijkheid stijgt en  toeneemt in denken en handelen.