BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK ADVIES & COACHING

Bedrijfsmaatschappelijk advies en coaching richt zich in brede zin op psychosociale vraagstukken waarvan oorzaken liggen in werk, privé en persoonlijke situaties of een combinatie van beiden. In alle situaties is het aanknopingspunt van coaching en begeleiding de persoon achter de werknemer en de directe omgeving.

 

Voortijdig signaleren kan bijdragen aan een succesvolle…

De begeleiding en coaching concentreert zich op problemen naast werk, ook op het functioneren in de sociale omgeving van mensen. Wonen, werken, religie en persoonlijke omstandigheden. Voortijdig signaleren kan bijdragen aan een succesvolle begeleiding waarmee langdurige arbeidsongeschiktheid worden voorkomen.Het inschakelen van bedrijfsmaatschappelijke coaching kan uitval voorkomen of de re-integratie van de werknemer versnellen. COACHLAB bedrijfsmaatschappelijk werk Stimuleert werkgevers en werknemers verantwoordelijkheid te nemen langdurige vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Naast coaching is zijn we van grote betekenis in het begeleiden en adviseren van management en leidinggevenden.

 

 

we geven voorlichting, training en workshops op gebied van communicatie, samenwerken, conflicthantering.

 

BPSW Beroepscode geeft richting aan het handelen en waarborgt de autonomie van de bedrijfsmaatschappelijke begeleiding en cliënten. Het ethisch handelen van maatschappelijk werk staat in verbinding met de beroepsprofiel van het maatschappelijk werk.