We kunnen goed luisteren, maar stellen ook confronterende vragen…

We navigeren op kennis, intuïtie en ervaring met specialisaties in leerthema’s, gedrags- en denkpatronen. We hebben een doorleefde visie op coachen en leren, waarbij geen onderwerp onbespreekbaar blijft.

We weten niet alleen veel,

dat laten we ook zien!

We werken met verschillende stijlen, modellen en methoden.
Zo blijven we onszelf beoordelen en ontwikkelen. Met open mind benaderen we thema’s vanuit diverse invalshoeken, positief en ontwikkelingsgericht waarbij leerthema’s, wensen, verlangens, normen en waarden centraal staan. We zetten aan tot nieuw perspectief, beweging en bewustwording.

Accreditaties

Loopbaanadvies We zijn aangesloten bij de BPSW-beroepscode psychosociaal maatschappelijk werk. En ook bij NOBCO (Nederlandse Beroepsvereniging voor Coaches), EMCC Netherlands (European Mentoring Coaching & Counseling), LVSC (Vereniging voor Supervisie en Coaching) en NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten).

We bieden Loopbaanadvies, Loopbaanonderzoek en Assessments, Life coaching, Psychosociale coaching, Bedrijfsmaatschappelijke begeleiding BMW, Arbeidsmediation, Conflict coaching, Supervisie en Professioneel begeleiden.

We werken methodisch vanuit de Positieve Psychologie, NLP, TA, R.E.T. Krachtgericht & Systemisch coachen, Mindset hypnotherapie, Mindfulness.

Methoden & Coachstijlen

Positieve Psychologie                             Korthagen Krachtgericht coachen
Reflexmodel                                             Topoi Analyse en Interventie
Transitie en verlies                                  Systeem Coaching