We kunnen kunnen goed luisteren, maar stellen ook confronterende vragen…

We navigeren op kennis, intuïtie en ervaring met specialisaties in leerthema’s, gedrags- en denkpatronen. We hebben een doorleefde visie op coachen en leren, waarbij geen onderwerp onbespreekbaar blijft.

We weten niet alleen veel, dat laten we ook zien!

We werken met verschillende stijlen, modellen en methoden.
Zo blijven we onszelf beoordelen en ontwikkelen. Met open mind benaderen we thema’s vanuit diverse invalshoeken, positief en ontwikkelingsgericht waarbij leerthema’s; wensen, verlangens, normen en waarden centraal staan. We zetten aan tot nieuw perspectief, beweging en bewustwording.

Accreditaties

We zijn aangesloten de bij BPSW-beroepscode psychosociaal maatschappelijk werk. NOBCO Nederlandse Beroepsvereniging voor Coaches EMCC Netherlands European Mentoring Coaching & Counsel. LVSC Vereniging voor supervisie en coaching. NBVH Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten.

Loopbaanadvies Loopbaanonderzoek en Assessments, Life coaching, Psychosociale coaching, Bedrijfsmaatschappelijke begeleiding BMW, Arbeids- Mediation, Conflict coaching, Supervisie en Professioneel begeleiden. We werken methodisch vanuit de Positieve psychologie, NLP, TA, R.E.T. Krachtgericht & Systeem coachen, Mindset hypnotherapie, Mindfulness.

Methoden & Coachstijlen

Positieve Psychologie                                        Korthagen Krachtgericht coachen
Reflex- model                                                      Topoi Analyse en Interventie
Transitie en verlies                                             Systeem Coaching.

 

Kernwaarden coachlab