Lieve werkgevers,
Investeer in gezondheid en geluk,
niet in ziekte…

Het effect van geluk op gezondheid

Geluk is sterk verbonden met gezondheid dat blijkt ook uit onderzoek;  dat geluk ons leven verlengt. Onvrede lijdt tot een hoge stressresponse die schadelijke reacties veroorzaakt, zoals hogere bloeddruk en verminderde werking van het immuunsysteem etc. Als geluk een groot effect heeft op onze lichamelijke gezondheid, dan weten we wat nodig is bij preventieve gezondheidszorg. Gezondheid kan mensen gelukkiger te maken. Geluk geeft naast gezondheid ook sociale ondersteuning.

Voorlichting over ‘Gelukkig Leven’

Wat zijn de consequenties van ons gedrag op geluk?
Zijn we in staat beslissingen te nemen bij de keuze voor een nieuwe baan waarbij verlies aan geluk door een lange reistijd meestal niet opweegt tegen voordelen van een hoger salaris? Worden we gelukkiger, als we doorgaan of vasthouden aan wat we hebben, tegen beter weten in? Is het gezond niet te willen kiezen, of gebukt te gaan onder…nee, daar worden we niet gelukkig van. 

Wat heb je nodig voor geluk?
Ieder gezond mens heeft het vermogen om te genieten, te kiezen, in ontwikkeling te blijven en de zin van het leven te zien. 

Investeer in gezondheid en geluk

Kosten voor coaching zijn volledig belasting aftrekbaar als de werkgever het traject betaalt. Naast de btw teruggaven kunnen deze ook opgevoerd worden als volledige bedrijfskosten. Ook bij een outplacementtraject, wanner er afscheid genomen wordt van een medewerker is het interessant de kosten te dragen.  Omdat de werkgever ontvanger is van het belastingvoordeel en ook verantwoordelijk voor het toepassen van de kostenaftrek.Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst of neem contact op met uw accountant of belastingadviseur. Weet dat er meerdere mogelijkheden zijn om coaching (deels) vergoed te krijgen, of fiscaal aantrekkelijk in te kopen. Voor meer informatie: mail@coachlab.nu

Psychische stressklachten van medewerkers komen steeds vaker voor

Voorkom langdurige ziekte en acteer preventief! Tegenwoordig zijn meer werkgevers bereid de kosten, geheel of gedeeltelijk te betalen voor coaching. Het voorkomen van ziekte of langdurig verzuim kan alleen met vitale en gelukkige m edewerkers die een plezierig leven hebben. Ze staan positiever, energieker en veerkrachtiger in het leven waardoor ze minder vaak ziek zijn. Coachen wordt trouwens ook vergoed vanuit het opleidingsbudget voor persoonlijke coaching, life coaching of een loopbaancoachtraject. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden. WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS!
Zowel jij als je werkgever hebben daar baat bij. Hoe langer je wacht, hoe langer  de weg terug. Als HR-manager of leidinggevende ben je natuurlijk ook graag op de hoogte van de voordelen rondom de kosten voor coaching voor medewerkers. 

Investeer in welzijn van je medewerkers en niet in ziekteverzuim!

Een zieke werknemer kost € 400,- per dag

Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer door Kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Hiermee kunnen de verzuimkosten verder oplopen naar ruim 400 euro per dag. www.mkbservicedesk.nl

Coaching signaleert en voorkomt uitval en langdurig verzuim.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van je werknemers.
De werkgever is verplicht scholing, training of coaching aan te bieden bij medewerkers die niet langer hun functie kunnen uitoefenen. Coaching, training of scholing is gericht op ontwikkeling en groei waardoor er meer mogelijkheden ontstaan in werken en leven.